Utbildning

PFU
 & Räddningsutbildningar

- PFU & Räddningsutbildningar genomförda hos kund/byggarbetsplats. Heldagsutbildning 7-12 deltagare.

- PFU & Räddningsutbildning som bedrivs i Safety Center. 7-12 deltagare.

Ställningsutbildning, Allmän (2-9 meter)


Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:4 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi) samt Rådet för Bygg Kompetens (RBK). Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis med Sveriges Byggindustrier och Rådet för Bygg Kompetens stämpel.