Rope Access

Rope Access

Industriellt reparbete eller på engelska Rope Access är en relativt ny teknik i Sverige. Tekniken uppkom på 1980-talet, då några klättrare på en brittisk oljeplattform inte kunde förstå varför det skulle läggas så mycket tid att bygga ställningar. Klättrare kunde ofta både nå arbetsplatsen och utföra arbetet innan byggnadsställningarna kommit på plats.

Repteknikern når sin arbetsplats via två rep, ett arbetsrep och ett back-up-rep, som vardera är förankrade i minst två av varandra oberoende infästningspunkter. Genom att fira sig ner för repen kan repteknikern positionera sig på mer svåråtkomliga platser som hörn och under överhäng genom speciella rep- och klättringstekniker. Frånvaron av maskiner och den minskade arbetstiden jämfört med traditionella metoder gör Rope Access väldigt kostnadseffektivt. Nordic Skill samarbetar med Klätterservice, som är specialiserade inom Rope Access.

    Fördelar med Rope Access
  • Låga kostnader för underhåll, inspektion och montage. Eftersom arbetet tar kortare tid och kräver mindre personal än ställningsmontage minskar kostnaderna ytterligare.
  • Professionell utbildning och auktorisering ger högsta möjliga säkerhet.
  • Minimal påverkan på byggnaderna då repen och selarna som används inte lämnar märken.
  • Väldigt låg energiförbrukning och ingen användning av maskiner gör tekniken miljövänlig.