Rope Access

Rope Access

Vi utför Rope Access som ger låga kostnader för underhåll, inspektion och montage. Eftersom arbetet tar kortare tid och kräver mindre personal än ställningsmontage minskar kostnaderna ytterligare. Professionell utbildning och auktorisering ger högsta möjliga säkerhet. Väldigt låg energiförbrukning och ingen användning av maskiner gör tekniken miljövänlig.

Kontakt

Daniel Viklund
Montage och fallskydd
Tel: +46 (0) 60 750 23 63
daniel.viklund@nordicskill.com