Policy gällande personuppgifter

GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU från och med 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Hur behandlar Nordic Skill mina personuppgifter?

Nordic Skill scandinavia behandlar personuppgifter för att följa svensk lag.
Detsamma gäller dess dotterbolag: Nordic Skill Scaffolding samt Nordic Skill El & Installation
Nedan med gemensam benämning Nordic Skill.
All behandling av personuppgifter inom Nordic Skill sker endast av de personuppgifter som behövs för att det specifika ändamålet ska behandlas. Vi delar aldrig ut personuppgifter till 3:e part utan rättsligt stöd. Ett exempel på 3:e part kan vara en underentreprenör som ska utföra arbete på ett gemensamt projekt hos kund.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge vi har ett ändamål eller så länge lagen kräver.

Vilka personuppgifter samlar Nordic Skill in?

Vår information om dig samlas oftast in direkt genom dig eller genom skatteverket. De vanligaste anledningarna till att Nordic Skill samlar dina personuppgifter är att du är privat kund med ROT-avdrag, har kontaktat oss genom reklamutskick, söker jobb eller arbetar hos oss.

Exempel på vilken information vi samlar in

1. Banknummer för att fakturera eller betala ut pengar
2. Kontaktinformation som namn, e-post, telefonnummer och adress
3. Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst
4. Uppgifter vid deltagande i kurser.
5. Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra
användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor (cookies).

Har du några funderingar så är du välkommen att ta kontakt med oss på: Info@nordicskill.com